19 april Dag tegen Pesten

april 19th, 2017

19 april is elk jaar de Dag tegen Pesten.
Steeds meer wordt er bekend over pesten, gelukkig maar!
1 op de 11 werknemers wordt gepest op de werkvloer door collega`s of door werkgevers. (Onderzoek door TNO)
20% van de ouderen in bejaarden tehuizen wordt gepest. (Onderzocht door Radboud Universiteit in Nijmegen)
1 op de 10 leerlingen van basisscholen en 1 op de 6 leerlingen in het vervolgonderwijs. (Bron Nederlands Jeugd Instituut)

Maar als je deze cijfers ziet en leest schrik ik toch wel!
Pesten helemaal uitbannen zal heel moeilijk worden. Maar ik hoop toch dat er veel mensen stil zullen staan bij mensen die gepest worden.
De gevolgen zijn vaak niet te overzien als mensen gepest worden.

Hieronder staan een greep van gevolgen die vaak voorkomen:

Minderwaardig en eenzaam voelen
Op school gaat het niet goed
De angst voor school verdwijnt vaak nooit meer;
Bang zijn om nieuwe vrienden te maken; bang om teleurgesteld te worden;
Gaan geloven wat de pester(s) zeggen of gezegd hebben; Buitengesloten voelen;
Onzeker worden, ook bij iedere nieuwe stap die gemaakt wordt in het leven;
De schoolresultaten gaan achteruit en hiermee ook het zelfbeeld. Dit kan leiden tot vroegtijdige schoolverlating;
Faalangst: niets meer durven zeggen uit angst uitgelachen te worden;
Achterdochtig worden. Niemand meer geloven. Ook niet de mensen die het wel goed menen.
Op zowel korte- als lange termijn kunnen we de gevolgen onderverdelen in psychische, sociale en lichamelijke gevolgen.
De psychische gevolgen kunnen zijn:
Emotioneel zijn
Depressief zijn
Vermoeidheid
Allerlei angsten, zoals bijvoorbeeld het hebben van pleinvrees
Perfectionisme: je móet alles goed doen zodat niemand je uit kan lachen
Jezelf terugtrekken in een fantasiewereld
Jezelf pijn doen (automutilatie). Vaak in de vorm van snijden in je lichaam. Dit om andere (innerlijke) pijn maar niet te hoeven voelen
Suïcidaal gedrag (en helaas ook de uitvoering hiervan)
Psychiatrische ziekten zoals: persoonlijkheidsstoornissen, manisch depressief, (dwang)neuroses, psychoses en fobieën.
De sociale gevolgen kunnen zijn:

Weinig vrienden (gevolg van het opgelopen tekort aan sociale vaardigheden en de vaak blijvende angst om nieuwe contacten aan te gaan)
Moeite met het aangaan en het behouden van een relatie
Moeite met intimiteit en seksualiteit. Dit heeft alles te maken met het aangeven van grenzen van wie je werkelijk bent
Moeite met opleiding⁄werk. Juist in een nieuwe groep mensen bang zijn. Bang om te falen, bang om weer het slachtoffer te worden. Het omgaan met feedback kan moeilijk zijn
Later ook moeilijkheden ervaren in de relatie met de eigen kinderen (er alles aan doen opdat zij niet gepest worden, met alle gevolgen van dien)
Angst voor groepen blijft vaak bestaan.
De lichamelijke gevolgen kunnen zijn:
Fysieke klachten, psychosomatische klachten
Slechte lichaamshouding. Je loopt en beweegt zoals je je van binnen voelt
Eetstoornissen zoals anorexia en boulimia
Automutilatie zoals hierboven beschreven
Slecht voor jezelf zorgen omdat je jezelf niets waard vindt
Hersenafwijkingen met alle gevolgen van dien.

Welke signalen geven slachtoffers van pesten?

SIGNALEN KUNNEN ZIJN;

1. Ze worden uitgelachen of op een onvriendelijke manier benaderd.

2. Ze worden als laatste gekozen bij teamspelletjes. Tijdens de gymles of op het plein zijn het steeds dezelfde kinderen die als laatste worden gekozen en die ze eigenlijk liever niet in hun team willen hebben.

3. Hun bezittingen worden afgenomen of liggen overal verspreid. Ze zijn regelmatig hun spullen kwijt of moeten deze bij elkaar rapen.

4. Ze hebben kneuzingen, verwondingen of kapot gescheurde kleren. Waar komen die blauwe plekken en kneuzingen vandaan? Is hij of zij zelf zo onhandig dat het allerlei ongelukjes heeft, of zit er meer achter?

5. Ze zijn vaak alleen tijdens pauzes of tijdens het overblijven. Kinderen staan alleen op het plein en doen niet mee met met andere kinderen. Heeft het kind echt zelf geen zin om mee te doen, of wordt het structureel buitengesloten? Ook volwassenen zitten vaak alleen tijdens de pauzes op het werk, of gaan alleen een ommetje maken.

6. Ze nemen geen klasgenoten of collega`s mee naar huis. Het liefst zijn deze personen alleen thuis en worden niet uitgenodigd voor feestjes

7. Ze gaan achteruit in hun werk- of schoolprestaties. Hij of zij heeft meer moeite om zich te concentreren en kan rusteloos of hyperactief zijn. Ook zie je vaak dat de resultaten langzaam achteruit gaan.

8. Ze lijken gestrest, ongelukkig en depressief. De persoon zit niet lekker in z’n vel en heeft een doffe uitstraling. Ze slapen onrustig met nare dromen. Het voelt zich ongelukkig en verdrietig en heeft vaak ook allerlei lichamelijke klachten zoals hoofdpijn of buikpijn. Melden zich vaker ziek.

9. Ze zijn onhandig en kunnen kinderlijk reageren. Hij of zij kan vreemde of irritante gewoontes hebben, waar anderen zich aan kunnen storen.

10. Ze proberen terug te vechten als ze worden aangevallen of beledigd. Het slachtoffer is regelmatig bij vechtpartijen betrokken en kan zeer temperamentvol overkomen. Is het echt zo’n heethoofd of driftkikker? Mensen vinden het vaak grappig wanneer iemand stampvoetend van woede voor zichzelf probeert op te komen en ze zullen dan ook net zolang doorgaan met ‘uitdagen’ tot ze dit doel hebben bereikt. Heel vaak wordt juist het kind dat wordt gepest ‘betrapt’ door de leerkracht wanneer het iets terug doet…en moet dit vaak met straf bekopen. Of geeft de werkgever de schuld aan het slachtoffer.

Binnenkort starten er weer nieuwe Sta Sterk trainingen.
Denkt u misschien is dit iets voor mij, mijn kind of een ander persoon, schroom dan niet om contact op te nemen.