Met plezier naar school

maart 9th, 2018

 

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor de meeste kinderen een grote stap. Voor kinderen die het op de basisschool in sociaal opzicht niet naar hun zin hadden, weinig vrienden hadden, onvoldoende weerbaar waren of werden gepest, is deze overgang vaak extra spannend. Natuurlijk is er hoop dat het op de nieuwe school beter zal gaan.

Uit onderzoek blijkt dat gepest worden op de basisschool een goede voorspeller is voor omgangsproblemen in het voortgezet onderwijs en later andere psychische problemen. In de praktijk blijkt meestal dat ze hun sociale angst meenemen naar het vervolg onderwijs. Door dit gedrag in die eerste weken gebeurt meestal waar ze al bang voor waren: ze staan weer langs de zijlijn en zijn vaak opnieuw slachtoffer van pesterijen.

In de cursus Plezier op School leert het kind zich weerbaarder op te stellen. Tijdens deze cursus leert uw kind handvatten waardoor ze beter  om kunnen gaan met pesterijen of plagerijen.

De opzet

De cursus bestaat uit een ouderavond, twee cursusdagen, indien gewenst een evaluatie gesprek met de ouders na de cursus, en een terugkom middag voor de deelnemers, ongeveer zes weken na de gevolgde zomercursus. In de twee volle dagen worden de deelnemers getraind in het opkomen voor zichzelf en het omgaan met anderen. Alle onderdelen staan in het teken van de voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Waarom in de vakantie?
Deze training vindt plaats in de vakantie omdat er dan sprake is van een overgangssituatie. In een overgangssituatie is iedereen het meest gevoelig voor verandering en is de kans dat al het geleerde vertaald wordt naar de alledaagse situaties het grootst. Juist omdat de kinderen na de vakantie naar een andere school gaan, kan de training een goede voorbereiding zijn om een heel nieuwe start te maken met leeftijdsgenoten.

Deze training is in 2013 opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

De cursus is door de universiteit van Maastricht en Utrecht onderzocht en de resultaten waren zeer positief.