Week tegen Pesten 18 t/m 22 september

september 12th, 2017

Feel Fine Online

 

De Week tegen Pesten komt er weer aan.

Zoals elk jaar is er de landelijke campagne tegen pesten. Dit jaar is het vooral de online wereld die aandacht krijgt. De campagne heet; Online pesten, pak`t aan. 

De online en offline wereld voor kinderen en cyberpesten

Kinderen maken geen onderscheid tussen online en face-to-face pesten. Net als bij ‘gewoon’ pesten gaat het bij online pesten om schelden, roddelen en buitensluiten. Het gebeurt ook op andere manieren zoals het hacken van accounts, nare berichten plaatsen uit naam van een ander of bijvoorbeeld het ongevraagd online verspreiden van bewerkte foto’s of filmpjes. Zowel op de basisschool als op de middelbare school krijgen leerlingen hiermee te maken. Online pesten gebeurt ook anoniem. Dat maakt de drempel lager om te pesten en het is lastiger om te achterhalen wie de pester is.

In de praktijk merk ik dat online pesten en face-to-face pesten steeds vaker door elkaar lopen. Bijvoorbeeld wanneer online pesten zich voordoet in de vrije tijd. Denk aan nare en kwetsende opmerkingen die een kind ‘s avonds via watts-app in een groep ontvangt. Veel kinderen in die watts-appgroep reageren hierop ook negatief in plaats van daar een stokje voor te steken! De volgende morgen weer naar school moeten en weten dat je diegenen die over je grens zijn gegaan, weer onder ogen gaat komen, kan veel spanning geven en lastige situaties met zich meebrengen.

Campagne van Stichting Omgaan met Pesten

De campagne van de Stichting waar ik bij aangesloten ben heet;  FEEL FINE ONLINE

Stichting Omgaan met Pesten wil jong & oud bewust maken van het belang je goed te voelen in de online-wereld. Want naast de risico’s die er zijn, biedt de online wereld vooral een plek om te delen wie je bent, wat je doet en beleeft met elkaar en om plezier te maken of je vrienden te ontmoeten. De campagne nodigt jong & oud uit om deze omgeving positief te gebruiken. Ga er goed mee om zonder een ander te schaden en gebruik de omgeving juist om anderen een goed gevoel te geven. En maak je een misser? Maak het dan goed! Zorg voor herstel. Schaad iemand anders jou? Kom voor jezelf op, blijf in je kracht of vraag hulp.

In onderstaande link kunt u de start van de campagne as vrijdag 15 september zien; misschien iets voor uw school, BSO, of of een andere locatie wat zich richt op kinderen?

https://www.youtube.com/channel/UC_kMrMznLR4jRSQslLRxVAw/featured

Als extra bied ik voor alle trainingen ( behalve de Sta Sterk op School ) in deze week een korting aan van 25%.

Dus kom over de drempel en dan gaan we samen bekijken of ik iets voor jou kan betekenen.

MEDIA_UITING_JSF_BLAUW