Tarieven, Klachtenprocedure en Praktijkovereenkomst

Tarieven en informatie

Alles kent regels, zo ook de praktijk:

Praktijkvoorwaarden:

Praktijk Hinkamptrainingen

Anita Hinkamp

Huygensstraat 29

7121 VE Aalten

kvk Centraal Gelderland: 52624129.

BTW-nr: NL124175454B01

Na aanmelding wordt u in het klantenbestand opgenomen. U wordt dan automatisch op de hoogte gehouden van de activiteiten binnen de praktijk. Wilt u dit niet, geef dit dan door via info@hinkamptrainingen.nl. De toezending van activiteitenmailing wordt dan stopgezet.

 • Tarief individuele training: € 57,50 per uur, met een minimum van 1 uur.
 • Tarief Sta Sterk groepstraining : € 390,00 Training van 8 à 10 lessen en 2 ouderavonden
 • Tarief ‘Plezier op School’ : € 230,00.
 • Voor bedrijven is het uurtarief exclusief 21 % btw
 • Een consult duurt gemiddeld 1 uur en dient betaald te worden via factuur.
 • Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren (telefonisch of via email) afgemeld te worden.
 • Bij niet tijdige afmelding zullen wij de ingeplande consulttijd in rekening brengen.
 • Bij in gebreke blijven van betaling zullen de kosten die hieruit voortvloeien, verbonden aan een invorderingsmaatregel, geheel voor uw rekening zijn.
 • Helaas worden de consulten niet vergoed via uw zorgverzekeraar.
 • De intake is vrijblijvend.
 • Bij de vervolgafspraak wordt de praktijkovereenkomst ondertekend (Dit is een eis vanuit de pravicywet.)
 • U kunt deze praktijkovereenkomst alvast lezen, zodat u weet wat u ondertekent.
 • Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen bij:

TopEvent Training Coaching en Scholing in de Zorg

t.a.v. Drs. I.M.E. Caubergh

Postbus 2109 6201 CA Maastricht

ingrid.caubergh@topevent.nl (Klik voor meer informatie)

Tarieven 3

Anita Hinkamp

Telefonisch bereikbaar op:

Maandag: 08:30 - 17:00

Dinsdag: 08:30 - 17:00

Woensdag: 08:30 - 17:00


Beëindiging activiteiten

Met ingang van 1-1-2024 zal Hinkamp Trainingen haar praktijk sluiten. Ik wil mijn deelnemers bedanken voor hun openheid en vertrouwen. Voor vragen kunt u contact opnemen tot 20-12-2023